Bán giấy dầu chống thấm

Màng chống thấm hdpe giá

Màng chống thấm hdpe giá

Màng chống thấm hdpe giá Màng chống thấm hdpe giá Bấc thấm là một băng tiết diện hình chữ nhật, được dùng để dẫn nước từ trong nền đất yếu lên tầng đệm cát (Vải địa kỹ thuật nếu cần)